Wethouder Wim Aalderink van Winterswijks Belang legt met onmiddellijke ingang zijn functie neer. Dat doet hij om gezondheidsredenen. Aalderink was sinds 2014 wethouder namens de lokale partij WB. In zijn ontslagbrief schrijft hij dat hij als onervaren wethouder veel heeft geleerd in het openbaar bestuur en dat hij met de opgedane ervaring van de eerste periode met veel plezier aan zijn tweede wethoudersperiode is begonnen in juli 2018. Bij de bestuurscrisis van februari 2019, waar het tot een breuk tussen CDA met twee wethouders en WB met één wethouder kwam, bleef Wim Aalderink in het college. WB sloot toen een coalitie met VVD, Groen Links en Partij van de Arbeid. Daarmee werd Aalderink de meest ervaren wethouder en tevens loco-burgemeester.
Wim, Aalderink geeft aan dat het hem spijt niet verder te kunnen werden aan belangrijke ontwikkeling in Winterswijk, zoals de plannen voor een bezoekerscentrum en op termijn mogelijk een museum bij de Steengroeve onder de naam Terra Temporalis. Als wethouder van cultuur was Wim Aalderink ook nauw betrokken bij de plannen voor een cultuurkwartier, een project in het gebied einde Wooldsestraat/parkeerplaats Spoorstraat, waar huisvesting zou komen voor de bibliotheek, een muziekcentrum en mogelijk een bioscoop. Dat laatste onderdeel, die bioscoop, van het project is inmiddels van de baan.