Het grote evenement van de Vereeniging Volksfeest en muziekvereniging Excelsior op 26 april in het kader van 75 jaar bevrijding gaat niet door. Dat feest zou op de Markt in Winterswijk plaatsvinden, onder meer in een grote tent. Daarvoor zou de warenmarkt deel moeten wijken. Het overleg tussen de marktkooplieden en de Vereeniging Volksfeest en Excelsior heeft niet geleid tot een akkoord en een plan om de feestelijkheden te verplaatsen naar de parkeerplaats van theater De Storm bleek eveneens niet haalbaar. In een persbericht schrijft Excelsior onder meer het volgende:
“Over de gehele dag zou er een programma voor jong en oud en aan beide zijden van de kerk zijn. De organisatie vindt het buitengewoon jammer dat ze alle partijen die hun medewerking reeds hebben toegezegd nu moeten afzeggen. Het gaat hierbij onder andere om de Nederlandse en Duitse jongeren die zich hebben aangemeld voor deelname aan het Euregionaal Jeugdorkest, de 10 Nederlandse en Duitse orkesten, vele historische geallieerde legervoertuigen, een overvliegende Spitfire, theatergroepen en vele anderen die hun medewerking hebben toegezegd aan de Vrijheidsparade en de vele artiesten en muzikanten die zouden optreden tijdens het Vrijheidsconcert.”