De Raad van Bestuur van Santiz heeft het geplande moment van besluitvorming in februari 2020 over verplaatsing van verloskunde en kindergeneeskunde van Winterswijk naar Doetinchem opgeschort. Zorgvuldigheid in de besluitvorming, samen met interne betrokkenen en externe belanghebbenden, staat nu voor Santiz voorop. Santiz is de overkoepelende organisatie van het SKB in Winterswijk en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem.
De Raad van Bestuur begrijpt dat er grote behoefte bestaat aan afstemming en overleg over de plannen voor de toekomst. Om deze reden vormt Santiz samen met een vertegenwoordiging van interne en externe betrokkenen en belanghebbenden de regiogroep ‘Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek’. Gezamenlijk werken zij aan de verdere invulling van de meest duurzame inrichting van de medisch specialistische zorg in de Achterhoek.

De regiogroep ‘Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek’ start in januari 2020. Naast de Raad van Bestuur van Santiz en vertegenwoordigers uit het Medisch Specialistisch Collectief Achterhoek, zal de regiogroep bestaan uit een vertegenwoordiging vanuit de huisartsen Oost- en West-Achterhoek, verloskundigen in de regio, de Santiz Cliëntenraad, Zorgbelang Inclusief, Witte Kruis Ambulancediensten, colleges van B&W uit Oost- en West Achterhoek en zorgverzekeraars Menzis en VGZ.