Minister Bruijns van krijgt twee delegaties op bezoek over de ontwikkelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Maandag 16 december komt de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Santiz op bezoek. Santiz is de organisatie waar het SKB, maar ook het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem onder vallen. Dinsdag 17 december komt een Oost-Achterhoekse delegatie met onder meer burgemeester Bengevoord van Winterswijk langs. de laatste delegatie pleit voor het in stand houden van een volwaardig en volledig Streekziekenhuis in Winterswijk, de eerste delegatie wil verloskunde en kindergeneeskunde op termijn overbrengen naar Doetinchem, maar spreekt desondanks van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk.
Woensdag 18 december is er tussen 20.00 en 22.00 uur een grote informatieavond over de ziekenhuiskwestie, in de Mattelier in Groenlo. Daar zal ook de leiding van Santiz aanwezig zijn en een aantal deskundigen en betrokkenen.
Ondanks drie keer herhaald verzoek heeft de Raad van Bestuur van Santiz geweigerd een toelichting te geven op de voornemens tot sluiting van twee afdelingen in Winterswijk voor de camera van TV Slingeland. Telkens werd verwezen naar berichten op de website van het SKB, waarin niet ingegaan wordt op de kritische vragen die inmiddels door bijvoorbeeld de Vrienden van het SKB worden gesteld.