Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in een motie uitgesproken dat de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk moeten blijven. De Raad van Bestuur van Santiz is voornemens die afdelingen over te brengen naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Het SKB en Slingeland Ziekenhuis maken ook deel uit van Santiz. De Tweede Kamer is het dus in meerderheid oneens met dit voornemen. Van de regeringspartijen stemde alleen het CDA voor de motie.
Woensdag 18 december is er een informatie-avond over het SKB en de laatste ontwikkelingen inzake het voornemen tot verplaatsen van afdelingen.