Burgemeester en wethouders hebben in principe ingestemd met de ontwikkeling van de zonneparken in het Arrisveld en langs de Rondweg West.

Toch kan het zijn dat de zonneparken er niet komen. Beide locaties zouden mogelijk bedrijventerrein kunnen worden. De gemeente Winterswijk gaat binnenkort op zoek naar achttien hectare nieuw bedrijventerrein. Die hectares moeten gevonden worden aangrenzend aan de bebouwde kom. Een bureau zet binnenkort voor de gemeente alle mogelijke locaties op rij en de gemeenteraad zal in januari 2020 hierover een beslissing nemen.

Als de keuze niet op het Arrisveld en de Rondweg West vallen dan kunnen de zonneparken er komen. Omdat B en W in principe akkoord is, kunnen de initiatiefnemers hun plannen nu verder uitwerken en daarna een omgevingsvergunning aanvragen. Als het toch bedrijventerreinen worden, betekent dit niet dat economie nog steeds belangrijker is dan duurzame energie. “Nee”, reageert wethouder Zomer, “want duurzaamheid is ook een belangrijk thema bij de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen. En de gemeenteraad heeft al aangegeven dat er op de daken van nieuwe bedrijven zonnepanelen moeten komen.”