Dat meent de gemeente aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek van adviesbureau BMC.

Adviesbureau BMC heeft met hulp van vragenlijsten een groep inwoners geselecteerd die in 2018 een Wmo-maatwerkvoorziening hebben ontvangen. Deze inwoners zijn positiever vergeleken met vorig jaar over het keukentafelgesprek. De ruime meerderheid geeft aan serieus genomen te worden en snel te zijn geholpen. Ook past de ondersteuning bij de hulp waar ze om vragen, de inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening kunnen door die passende ondersteuning doen wat ze ook echt willen doen.

Onder de jeugd met een indicatie is opgevallen dat ze het afgelopen jaar minder keukentafelgesprekken hebben gehad, ten opzichte van 2017. In dat jaar was weliswaar de percentage keukentafelgesprekken onder de jeugdigen op alle aspecten hoog. Bij de uitkomst over de cliëntervaringsonderzoek zou de tevredenheid afgenomen zijn. Als we het over de medewerkers hebben die de hulp verlenen zien we een overeenkomst met de inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening. Beide groepen voelen zich serieus genomen