Het Winterswijks college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een krediet van € 229.000 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van het terrein van het voormalige Auto Palace en het aanleggen van riolering voor de 22 woningen die er zullen komen. Oorspronkelijk zou de woningontwikkelaar die zaken regelen en de kosten ervan dragen. De door de gemeente te maken kosten worden via een exploitatiebijdrage in rekening gebracht bij de ontwikkelaar, daardoor kost het de gemeente per saldo geen geld. Met de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken komt de daadwerkelijke bouw van de huizen een stapje dichterbij.