De gemeenteraad wil zeker ernst maken met een duurzaamheidsbeleid, op weg naar een energieneutraal Winterswijk in 2030, maar wijst het zogenoemde koersdocument daarover af. Fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang noemde het stuk van het college rijp voor de versnipperaar, Ubel Zuiderveld van de PvdA betitelde het koersdocument als paternalistisch. In een discussie die voor dit onderwerp alleen al vier uren in beslag nam, met een groot aantal schorsingen, ging de raad uiteindelijk in meerderheid akkoord met een aantal maatregelen. Dat zijn onder meer een ledlampenactie en een fonds waaruit burgers geld kunnen lenen voor energiebesparingsmaatregelen. De raad toonde zich uitermate kritisch over de in zijn ogen geringe rol die de zogenoemde energietafel van het college had gekregen. Wethouder Elferink, die met name stevig onder vuur lag van PvdA, D66 en Winterswijks Belang, moest nadrukkelijk beterschap beloven als het gaat om het betrekken van burgers bij de energiemaatregelen. Een motie van afkeuring van D66 ging de raad in overgrote meerderheid te ver; alleen D66 stemde voor. Uiteindelijk werd de uitvoeringsagenda, dus de reeks voorgestelde stappen en maatregelen door de meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de vier leden van de VVD stemde tegen.