Er komen vooralsnog geen vuurwerkvrije zones in Winterswijk. Dat schrijft het dagelijks bestuur van de gemeente in antwoord op raadsvragen van het CDA. Het college staat sympathiek tegenover vrijwillige vuurwerkvrije zones, maar heeft daarvoor geen aanvraag ontvangen. Verplichte zones zijn wat het college betreft niet aan de orde, ook omdat het vuurwerkverbod moeilijk te handhaven is. Het is ingewikkeld en kost relatief veel menskracht van politie of bijzondere opsporingsambtenaren. De afgelopen jaarwisseling zijn er 44 klachten van vuurwerkoverlast gesignaleerd. Dat is voor het eerst sinds enkele jaren weer een stijging.