Foto: Willy Bonnink

De Gelderse waterschappen hebben hun handen vol aan de droogte. Nu het vooruitzicht is dat die voorlopig aanhoudt, zijn er steeds meer maatregelen nodig. Ook is er een crisisteam opgezet. Dat houdt de situatie per dag in de gaten.

‘Het is lastig om op de droogte te anticiperen’, zegt dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn en IJssel. ‘Je kunt niet zomaar heel veel water opslaan in de natte periodes.’ Wel wordt er per dag gekeken wat er aan maatregelen nodig is.

Verslaggever Jan Sommerdijk sprak met de dijkgraaf bij de sluis in Doesburg:

 

Sproeiverbod ook in Achterhoek
Maandag werd al bekend dat er de komende tien weken een sproeiverbod geldt voor boeren op de Veluwe. Zij mogen geen water halen uit sloten, beken en kanalen. ‘Dat verbod geldt inmiddels ook voor grote delen van de Achterhoek’, vertelt Gerard Stoltenborg van het Waterschap Rijn en IJssel.

En er is slecht nieuws voor boeren met een eigen watervoorziening. Als de droogte aanhoudt, komt ook daar een verbod op. ‘Dat moet ervoor zorgen dat het grondwaterpeil niet nog verder zakt’, aldus Stoltenborg. Handhavers van de waterschappen controleren of het verbod wordt nageleefd.

Komende jaren blijft droogte grote uitdaging
‘De droogte van dit jaar is geen incident’, vertelt Pieper. ‘We denken dat we de komende jaren steeds vaker te maken gaan krijgen met lange kurkdroge periodes. Het wordt de grootste uitdaging voor de waterschappen.’ Waar zij inmiddels goed ingespeeld zijn op wateroverlast, kunnen ze aan droogte nog niet zoveel doen.

Gemeenten moeten er ook mee aan de slag. Zij moeten de komende jaren een stresstest doen om knelpunten in hun gebied in kaart te brengen, zegt Vanya Ginsel, woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel. ‘Wat wateroverlast betreft weten veel gemeenten wel waar de problemen te verwachten zijn. Maar ze moeten nu ook in kaart gaan brengen waar de hitteknelpunten zitten.’

Door: mediapartner Omroep Gelderland