De plek waar de rotonde eventueel moet gaan komen. Foto: Google Maps

Gemeente Winterswijk heeft het woonhuis Zonnebrink 57, gelegen bij de kruising Laan van Hilbelink-Zonnebrink, gekocht uit strategische overwegingen. De aankoop wordt gedaan met de verwachting dat het verkeer gaat toenemen op de kruising. De gemeente verwacht dat op termijn een aanpasing van deze kruising noodzakelijk zal zijn in verband met de toenemende drukte. Er wordt geopperd om hier een rotonde te gaan creëren maar hier zijn nog geen concrete plannen voor.

De kruising is een druk punt en met name op zaterdagen als er veel Duitsers naar Winterswijk komen. Ook zorgen de plannen voor de stedelijke herverkaveling rond het Weurden, de mogelijke doortrekking van de Dingstraat naar de Parallelweg en de aanleg van 200 parkeerplaatsen achter de voormalige Driemark zullen naar verwachting leiden tot een extra toename van verkeer op de as Dingstraat-Zonnebrink en de kruising met de Laan van Hilbelink.

Ongeluk
Afgelopen zondag was er nog een ongeluk op de kruising waar de rotonde moet gaan komen. Een automobilist belandde in een tuin omdat deze moest uitwijken voor een fietser die onverwachts overstak.

Idee niet nieuw
In eerdere verkeersstudies is de aanleg van een rotonde op deze kruising al eens aan de orde gesteld maar tot dusver zijn hiervoor nog geen concrete plannen gemaakt. Met het realiseren van een rotonde kan de verkeersafwikkeling op de hoek Laan van Hilbelink-Zonnebrink aanmerkelijk verbeterd worden. Het betekent wel dat het dubbele woonhuis Zonnebrink 57 en 59 dan moet verdwijnen. Om die reden heeft het college besloten om dit pand, nu het te koop staat, uit strategische overwegingen aan te kopen.

In afwachting van de verdere besluitvorming over het al dan niet aanleggen van een rotonde zal het pand na de aankoop, waarvoor de raad eerst nog het aankoopkrediet beschikbaar zal moeten stellen, tijdelijk worden verhuurd.