Foto: Wildbeheereenheid Winterswijk

In de omgeving van Winterswijk zijn de afgelopen tijd 39 reekalfjes gered dankzij de inzet van een drone. De diertjes liggen vaak verscholen in het gras en daardoor kunnen de boeren deze over het hoofd zien tijdens het maaien. Hierdoor kwamen er af en toe kalfje tussen de messen van de maaimachines.

In de maanden mei en juni worden overal in ons land reekalfjes geboren. De reegeit brengt haar jongen bij voorkeur ter wereld in het hoge gras waar de kalfjes goed verborgen zijn. Mei en juni zijn echter ook de maanden waarin boeren hun gras maaien en kalfjes het slachtoffer dreigen te worden van de maaimachines.

De Wildbeheereenheid Winterswijk biedt boeren in deze periode van het jaar aan om kalfjes, voorafgaand aan het maaien, te redden. De Wildbeheereenheid WInterswijk zet sinds vorig jaar een drone met warmtecamera in om jonge reekalfjes op te sporen. dit door middel van een drone met warmtecamera. In 2017 werden met de drone 34 reekalfjes gered en in 2018 zijn dat er vijf meer. Met de inzet van de drone kan sneller en doelmatiger worden gezocht dan handmatig.

Niet alleen reekalfjes
In 2018 zijn er totaal 95 weilanden afgezocht en zijn er naast de 39 reekalfjes ook 33 hazen, twee egels en broedende vogels gevonden en gespaard. Daarnaast werd er ook een nest gevonden van een, in Winterswijk weinig voorkomende, wulp. Om het nest van de vogel met de lange poten te besparen is het maaien van dat perceel uitgesteld.