Kirstie Legters en Chiara Palsgraaf achter de balie van de Villa Mondriaan. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Burgemeester en wethouders hebben besloten extra geld ter beschikking te stellen voor het museale werk in Winterswijk. Voor professionele ondersteuning in de Museumfabriek en in het Belevenismuseum de wereld van Wenters wordt eenmalig 20.000 euro ter beschikking gesteld. De subsidie van de Villa Mondriaan wordt met 30.000 euro verhoogd. Deze verhoging geldt in eerste instantie alleen voor 2018. Of de verhoging structureel wordt kan pas na een integrale afweging bij de begrotingsvergadering worden besloten.

Spraakmakende tentoonstellingen
De Villa Mondriaan kreeg al eerder extra subsidie voor 2017. Het geld was toen nodig omdat de Villa onderdeel was van het themajaar 100 jaar de Stijl. B en W constateren dat na vijf jaar de Villa Mondriaan een belangrijke publiekstrekker is geworden. “Het museum kan gezien worden als een cultureel ontmoetingspunt in de Achterhoek.” Het is ook belangrijk als opleidingsinstituut voor jonge kunsthistorici. Met name om het niveau van de wisseltentoonstellingen op peil te houden en die spraakmakend te laten zijn is de extra subsidie nodig. Voorzitter Hans Esmeijer gaf eerder al aan, toen hij insprak in een commissievergadering, dat de wens was om een structurele subsidieverhoging te krijgen. Daarmee kan ook het huidige bezoekersaantal vastgehouden en uitgebreid worden. Daarbij wordt de marketing en communicatie niet alleen op heel Nederland, maar ook op Duistland gericht. De Villa Mondriaan wil het bezoekersaantal stapsgewijs proberen te verhogen naar 20.000 per jaar. Daarmee krijgt het museum ook een stevigere financiële basis.

Professionele advisering bij diverse activiteiten
De Museumfabriek en het Belevenismuseum de Wereld van Wenters werkt alleen met vrijwilligers. Toch is er regelmatig behoefte aan advies en ondersteuning, bijvoorbeeld bij het inrichten van de tentoonstellingen, die inmiddels op beide locaties worden gehouden. Met de projectsubsidie van 20.000 kan in 2018 gericht deskundigheid ingehuurd worden. De professionele ondersteuning leidt er niet alleen toe dat de kwaliteit van tentoonstellingen beter wordt. Tegelijkertijd wordt de deskundigheid van de vrijwillige medewerkers bevorderd. De ondersteuning is ook nodig om alle schilderijen, die in het Museumdepot aanwezig zijn, te beoordelen. Een aantal daarvan moet gereinigd of gerestaureerd worden. In 2018 zal er ook gewerkt worden aan de inrichting van de oude bakkerij in de Meddosestraat, die ook gebruikt zal worden voor het belevenismuseum. Daarvoor en voor de herinrichting van een deel van de Museumfabriek is eveneens extern advies nodig.

Door: mediapartner Achterhoek Nieuws