Foto: RTV Slingeland

Muziekschool Boogie Woogie heeft opnieuw financiële problemen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het cultuurcentrum een aanvullende subsidie te verlenen om het ontstane liquiditeitstekort te dekken. Op 28 juni neemt de raad een besluit over dit voorstel.
Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om een budget van € 190.200 aan het cultuurcentrum te verstrekken om het liquiditeitstekort te dekken. Daarnaast wil het college Boogie Woogie een eenmalige subsidie van € 54.000 verlenen zodat Boogie Woogie kan groeien naar een toekomstbestendige en financieel gezonde situatie.
 
Zwaar weer
De financiele problemen zijn niet nieuw voor de organisatie. In 2017 was er een tekort en ook in 2018 verwacht het cultuurcentrum een verlies. De tekorten zijn onder andere ontstaan doordat de afgelopen jaren fors is bezuinigd op de subsidie voor Boogie Woogie. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt doordat het aantal leerlingen is gegroeid, terwijl een daling van het aantal leerlingen was verwacht