De huidige gemeenteraad. Foto: Gemeente Winterswijk

Tineke Zomer van GroenLinks stelde in haar bijdrage aan de open debatronde voor om een ronde tafelgesprek over en met jongeren en jonge volwassenen te houden.  Tijdens zo’n gesprek moet duidelijk worden wat de gemeente en gemeenteraad voor jongeren kunnen betekenen en wat jongeren en gemeente voor elkaar kunnen betekenen. 

“Het is alweer twee jaar geleden dat er voor het laatst een is geweest. Voor alle partijen was aandacht voor jongeren een speerpunt in het verkiezingsprogramma. Laten we daarom kijken wat ze willen, wat ze zoeken en wat er al voor ze is.”Aandachtspunten daarbij zijn opleiding, werk, huisvesting en de eigen initiatieven van de jongeren zelf. Zomer vindt dat het niet alleen over uitgaan moet gaan, maar ook over culturele activiteiten. Ze wil jongeren van 15 tot 35 met verschillende achtergronden, onder wie ook jongeren met een beperking, betrekken.

Hoe maak je jongeren echt enthousiast?
Loes ten Dolle (D66) vond het een goed initiatief, al vroeg ze zich af hoe je jongeren er echt enthousiast voor kunt maken. In het verleden was dat ook niet gelukt. “Laten we het goed aanpakken om te voorkomen dat er maar één jongere komt.” Ze noemde ook het tijdens de verkiezingen door RTV Slingeland georganiseerde jongerendebat in het Gerrit Komrijcollege. “Misschien moeten we dat wel elk jaar doen.” Tineke Zomer reageerde dat ze dan wel vond, dat dit debat breder moet. Tom van Beek (VVD) was bang dat het teveel een ronde tafel gesprek over jongeren wordt in plaats van met jongeren. Hij vond dat er een initiatief vanuit de jongeren zelf moet komen. Zomer begreep dit gebrek aan vertrouwen in jongeren niet. Ze noemde Van Beeks angst dat het betrekken van jongeren niet lukt met een ronde tafelgesprek “schokkend en betreurenswaardig”.

“Zoek de jongeren op”
Elvira Schepers (PvdA) was positief over het idee van een ronde tafelgesprek, maar begreep Van Beek ook wel. Ze waarschuwde dat de jongeren een brede en diverse groep vormen, waarin misschien een schifting gemaakt moet worden. “Misschien is het ronde tafelgesprek niet de juiste methode, laten we bekijken wat dan wel het beste is. Jongeren praten bij voorkeur niet met politici.” Ruth van der Meulen (WB) sloot zich bij Schepers aan en wilde dat geen wantrouwen tegen jongeren noemen. Ze is positief over de gedachte om met jongeren in gesprek te gaan, maar vond dat het wel op een reële manier moet gebeuren. Ismaël Johannis (CDA) vond dat je de jongeren in hun eigen sfeer moet ontmoeten. Ook Wim Elferdink (CDA) vond dat je de jongeren op moet zoeken en dat dit een taak is van de  is. Een ronde tafelgesprek vond hij ouderwets. Tineke Zomer zei tenslotte dat ze alle tips en adviezen mee zal nemen en later met een voorstel zal komen. “Misschien moeten we het toch over een andere boeg gooien.”

Door: Bernhard Harfsterkamp