torenstraat

torenstraat
Foto: RTV Slingeland

De gemeente Winterswijk gaat werkplekken realisren voor jongeren die van het praktijkonderwijs komen. Het project start in september in het verzamelgebouw Winterswijk uw huis (Wuh) aan de Torenstraat.

Jongeren van het praktijkonderwijs komen vaak moeilijk aan de slag op de arbeidsmarkt. Voorheen gingen deze jongeren meestal aan het werk bij de sociale werkvoorziening Hameland, waar ze zich dan verder konden ontwikkelen. Deze mogelijkheid is er niet meer. “Nu zijn deze jongeren vaak aangewezen op een bijstandsuitkering of op dagbesteding. Dat is jammer want als deze jongeren de tijd krijgen om zich door te ontwikkelen, kunnen ze vaak prima aan de slag in het bedrijfsleven”, zegt wethouder Wim Aalderink.

Village Deal
Het project is de uitkomst van de zogenaamde Village Deal die de gemeente Winterswijk vorig jaar september sloot met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het project Village Deals is bedoeld om te komen tot een vernieuwend en integraler ondersteuningsaanbod in het sociaal domein voor inwoners. Naast Winterswijk doen er nog elf andere gemeenten mee aan dit proefproject.

Winterswijk uw huis
Afgelopen periode is het Wuh (Winterswijk uw huis) in het oude SNS-pand aan de Torenstraat tot stand gekomen, een ontmoetings- en inloopplek, middenin Winterswijk, waar verschillende (vrijwilligers)organisaties werkzaam zijn. De gemeente heeft voorgesteld om op deze plek de werkplekken voor jongeren te realiseren. Het bestuur van de Winterswijkse Uitdaging heeft hier positief op gereageerd. In het Wuh is ruimte voor een aantal werkplekken, jongeren kunnen werkzaamheden verrichten voor de Wuh, maar ook voor de vrijwilligersorganisaties die vanuit de Wuh werken.

Wethouder Aalderink is verheugd dat deze jongeren nu een werkplek krijgen bij de Wuh: “Hier kunnen zij zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Op deze manier worden twee mooie Winterswijkse initiatieven met elkaar verbonden.”

Komende tijd worden de plannen nader uitgewerkt. Het is de bedoeling om per september 2018 te starten. Naast Winterswijk doen er nog elf andere gemeenten mee aan dit proefproject.