gemeenteraad 2018 2022
De nieuwe raadsleden die de komende vier jaar aan de slag mogen gaan in de gemeenteraad. Foto: Gemeente Winterswijk

Winterswijk heeft donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Wie er in de coaltie gaat plaatsnemen is nog niet bekend. De komende weken wordt er door formateur Jan Jacob van Dijk (CDA) onderzoek gedaan naar de vorming van een nieuwe coalitie. 

“Ik zweer of verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelelijk, onder welke naam of voorwenselijk, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar, en beloof, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer en beloof, dat ik trouw zal zijn aan de grondwet en de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.” Deze woorden kregen alle 21 nieuwe raadsleden te horen toen zij de eed of belofte moesten afleggen bij burgemeester Bengevoord. Na de plechtigheid werd elk raadslid toegelaten tot de gemeenteraad. 

Zetelverdeling

Lijst Partij Aantal stemmen % Aantal zetels
1 Winterswijks Belang 3.052 22,4 5
2 CDA 3.900 28,6 7
3 VVD 2.546 18,7 4
4 PvdA 1.336 9,8 2
5 D66 1.049 7,7 1
6 GroenLinks 1.349 9,9 2
7 Kansrijk Winterswijk 397 2,9 0

Afscheid
Woensdagavond werd er afscheid genomen van de oude gemeenteraad. Hierbij was ook oud-burgemeester Thijs van Beem aanwezig. In totaal zijn er elf raadsleden die niet meer terugkeren in de gemeentepolitiek. Burgemeester Joris Bengevoord blikte terug op de hoogte- en dieptepunten tijdens de raadsperiode van 2014 t/m 2018. Als dieptepunt werd het overlijden van PvdA raadslid Theo Hartjes genoemd. “Iets wat indruk op mij heeft gemaakt”, laat de burgemeester weten. Vervolgens werd er afscheid genomen van alle raadsleden en werd er bij een ieder van hen een korte toelichting gegeven. Zo kwamen er de termen als ‘het rode geweten van Meddo’, het windmolendossier, gemeenteoverschrijdende samenwerking, scholtenbrug en huishoudelijke hulp voorbij.

Er werd afscheid genomen van Ingrid Mes (WB), André van Nijkerken (WB), Thom de Graaff (CDA), Carla te Voortwis (CDA), Gosse Visser (VVD), Frank Roerdinkholder (VVD), Jan Kortschot (PvdA), Jeroen Rensen (SP), Yvonne Domhof (SP), Simone Domhof (SP) en Franklin Vlam (D66). Burgemeester Bengevoord bedankte alle raadsleden voor hun inzet in de afgelopen periode.

Verjonging
Één van de afscheidnemende raadsleden was Franklin Vlam. Hij heeft zestien jaar in gemeenteraad gezeten voor D66, met een onderbreking van acht jaar. ”Met heel veel plezier vanuit een hele ideologische achtergond”, laat de oud-fractievoorzitter van D66 weten aan TV Slingeland. “Ik ben niet van de procedures maar het van elkaar op argumenten bevechten en dan kijken wat het beste is voor Gemeente Winterswijk.” Volgens Vlam is de sfeer in de gemeenteraad de afgelopen jaren veranderd. “We hebben gezegd: wij steunen het collegeprogramma maar blijven het kritisch volgen want veschillen zijn er altijd”. D66 Winterswijk is de fractie die de grootste verjonging heeft ingezet. Franklin Vlam wordt vervangen door de 23-jarige Loes ten Dolle. “We zullen haar met de D66-fractie blijven ondersteunen en zorgen dat zij het proces goed doorkomt.” Volgens Vlam moeten de raadsleden ten Dolle niet onderschatten, ondanks de jonge leeftijd. “Ze heeft een goede dossierkennis en is goed in de discussie. Ook is ze heel vasthoudend en dat zal ook wel blijken.”

Angst cultuur
Een ander raadslid die afscheid nam was André van Nijkerken. Hij was in 2005 oprichter van Winterswijks Belang, vier jaar lang wethouder en vier jaar lang fractievoorzitter van de lokale partij. Bengevoord benoemde bij het afscheid de ‘haat-liefde verhouding’ die van Nijkerken had met de politiek: hij kan niet met en zonder. “Je hebt de politiek nodig om dingen veranderd te krijgen maar het politieke spel is niet zo heel leuk. Het kostte mij veel negatieve energie.” De oprichter van Winterswijks Belang kijkt trots terug op zijn tijd in de gemeentepolitiek. “Winterswijks Belang is groot geworden op een golf van onvrede. Daar zijn wij (Winterswijks Belang) de belichaming van geworden”, laat van Nijkerken weten. “We hebben echt wel verandering teweeg gebracht in Winterswijk zelf als in de cultuur van het gemeentebestuur. Het was een angst cultuur en nu is het veel opener.”   

 gemeenteraad 2014 18
De gemeenteraad van 2014 t/m 2018. Foto: Gemeente Winterswijk