budocentrum

budocentrum
Foto: Budocentrum Winterswijk

Het Budocentrum Winterswijk heeft nieuw materiaal gekregen via ‘de Matchgroep’ van de Winterswijkse Uitdaging. De organisatie zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Men bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld).

De Winterswijkse Uitdaging stimuleert bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de Winterswijkse samenleving te ondersteunen.

Oude rotten en jonge honden
Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep worden ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’ genoemd. “De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen”, zo laat de organisatie weten.

Samenwerking
Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. “De één stelt zijn netwerk open en de ander legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen.”, legt de stichting uit. “De manager begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat de aanvraag wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.”

Succesvolel match
“Een mooie match was de vraag van het Budocentrum die bij Andries Mensink van Rekla Oost binnen kwam. Het Budocentrum was dringend op zoek naar een archiefkast. Matchgroeplid Sanne Weikamp, werkzaam bij Randstad, wist er nog één te staan. Binnen één week was de match gerealiseerd.”, aldus de maatschappelijke organisatie. Momenteel is de Winterswijkse Uitdaging ook bezig om een oprolsysteem ten behoeve van een koersbalmat te realiseren. “Matchgroeplid René Scholten heeft deze match op zich genomen. Hij heeft bij diverse bedrijven materiaal opgehaald. Praktijkschool Pronova gaat het oprolsysteem in elkaar zetten.”, aldus de organisatie.

Geinteresseerden voor de ‘Matchgroep’ kunnen zich melden bij de Winterswijkse Uitdaging.