gemeentehuis1

gemeentehuis1
Eén keer in de vier jaar zijn in Nederland de verkiezingen voor de gemeenteraad. Je mag dan meestemmen over welke mensen er in de gemeenteraad komen. En dat is best wel belangrijk: de gemeenteraad staat het dichtst bij je eigen leefomgeving en is de baas van de gemeente!

 

Waar beslist de gemeenteraad over?
De gemeenteraad beslist over belangrijke beslssingen die dicht bij je woon- en leefomgeving staan: waar mogen er woningen gebouwd worden? Moeten er wel of niet windmolens komen in het buitengebied? Moet er een houtrookverbod komen of niet? De gemeentraad vergadert minimaal 1x per maand in het oude raadhuis in Winterswijk. Er worden dan over allerlei onderwerpen gepraat en ook nemen de raadsleden besluiten. Op de vergaderagenda staan akkoordstukken (onderwerpen waarover meteen gestemd wordt) en bespreekstukken (onderwerpen waarover het gesprek plaatsvindt). 

Wie zitten er in de gemeenteraad?
In de gemeenteraad van Winterswijk zitten 21 leden van verschillende partijen. In Winterswijk zijn er 7 lokale partijen: CDA, D66, GroenLinks, Kansrijk Winterswijk, PvdA, SP, VVD en Winterswijks Belang. Raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. De burgemeester is de baas van de gemeenteraad. Daarnaast hebben er een aantal raadsleden de functie wethouder. De wethouder zorgt ervoor dat de genomen beslissingen in de gemeenteraad ook uitgevoerd worden. Een wethouder wordt gekozen door de gemeenteraad. Een gemeente heeft meerdere wethouders met verschillende portefeuilles. Een portefeuille is het takenpakket van de wethouder en bestaat uit verschillende thema’s zoals: zorg, fiancien, sport, en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Waarom is het belangrijk om te stemmen?
De gemeenteraad is de baas van jouw gemeente! Zij maken belangrijke beslissing over bijv. jouw sportclub of jouw woonomgeving.