Foto Internationale Vrouwendag Bocholt Politiek direct

Foto Internationale Vrouwendag Bocholt Politiek direct
Foto: Gemeente Oost Gelre

Ruim 600 deelnemers uit Nederland, Duitsland en België namen deel aan de eerste Internationale Vrouwendag op donderdag 8 maart in Bocholt. Er waren interessante workshops over gelijke behandeling van vrouwen, familierecht en culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland.

“Er gaat al veel goed, maar er is ook nog veel te doen op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen”, beklemtoont Tamara van Ark, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens haar toespraak op Internationale Vrouwendag 8 maart in TextilWerk in Bocholt. “Veel vrouwen krijgen bijvoorbeeld voor gelijk werk minder betaald dan mannen. Daarnaast zijn vrouwen in Nederland kampioen deeltijdwerken in Europa, waardoor een deel van de vrouwen binnen een relatie niet financieel onafhankelijk is. En als je je realiseert dat 1 op de 3 relaties eindigt in een scheiding, weet je dat hier nog stappen te maken zijn.” 

Tamara van Ark was één van de sprekers tijdens het internationale vrouwenevent in Bocholt, met Astrid Schüpp, gleichstellungsbeauftragte van de gemeente Bocholt, en Marieke Frank, wethouder van de gemeente Oost Gelre, als dagvoorzitter. Daarnaast sprak Ina Scharrenbach, minister in Nordrhein-Westfalen over ‘ontdekken wat ons verenigt’, waren er lezingen van vrouwen die vanuit een benarde positie inmiddels succesvol zijn, en gaven diverse politica vanuit de verschillende bestuurslagen aan waarom zij politiek actief zijn geworden. Ook stonden er stands van o.a. organisaties die zich bezighouden met vrouwenrechten. En natuurlijk werd ook aan vermaak gedacht: met een presentatie en koopworkshop van tv kok Nadia Zerouali, muziek, zang, workshops linedance en het pop-up theater van PEERtoftheater. 

100 jaar Vrouwenkiesrechten 
Burgemeester Annette Bronsvoort stond stil bij de rechten voor de vrouw, in het bijzonder bij de vrouwenkiesrechten. “Het lijkt zo vanzelfsprekend dat wij, vrouwen, kunnen kiezen en gekozen kunnen worden. Toch deed het vrouwenkiesrecht pas een eeuw geleden in Nederland z’n intrede. Daarvoor was het kiesrecht vooral voorbehouden aan een selecte groep, voornamelijk welgestelde mannen. De eerste vrouw die in de Tweede Kamer werd gekozen, was Susanna Groeneweg in 1918. Wat onze gemeente betreft duurde dat nog bijna een halve eeuw langer. In Lichtenvoorde werd het eerste vrouwelijke raadslid gekozen in 1966; in Groenlo in 1970. En ook nu zijn vrouwen nog sterk ondervertegenwoordigd in gemeenteraden, maar ook in andere bestuurlijke functies. Laten we met z’n allen streven naar een beter evenwicht!” 

5 jaar Frauenbrücke Deutschland-Nederland
Het event werd mede georganiseerd door Frauenbrücke Deutschland-Nederland. De Frauenbrücke is opgericht in 2013 door de Stadt Bocholt en de gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Het eerst lustrum is dus een feit. Sinds 2013 worden er jaarlijks grensoverschrijdende bijeenkomsten georganiseerd, met wisselende thema’s. Daarbij wordt gezocht naar verbinding en uitbreiding van het (vrouwen)netwerk. Tot februari 2018 hebben zich ruim 750 vrouwen laten registreren bij de Frauenbrücke. 

Resolutie in 4 punten 
Door de dag heen konden de deelnemers een belangrijke resolutie ondertekenen. Dat leverde 6 mappen met in totaal 550 handtekeningen op. Omdat Gabriele Preuss, lid van het Europees Parlement, ziek was, kon ze de handtekeningen niet persoonlijk in ontvangst nemen. Astrid Schupp ziet er op toe dat de handtekeningen bij Gabreile Preuss worden afgeleverd.

De resolutie:

Wij vrouwen roepen de politiek op om:

1. de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen als centrale doelstelling van de Europese Gemeenschap intensief na te streven. 

2. deaarbij een maatschappelijk gefundeerd netwerk te ontwerpen c.q. uit te bouwen dat de gelijkberechtiging in de deelnemende landen van de Europese Gemeenschap stimuleert en problemen in dat opzicht signaleert, inventariseert en uit de weg ruimt, en daarvoor ook ruimhartig de financiële middelen ter beschikking te stellen. 

3. grensoverschrijdende samenwerking ten aanzien van beleid dat gericht is op vrouwenparticipatie en gelijkberechtiging is daarbij onontbeerlijk. 

4. Wij roepen de politiek in de grensregio in het bijzonder op om het gemeenschappelijke doel voor ogen te houden en zich gezamenlijk met de andere partijen in te zetten voor gelijkberechtiging van vrouwen en mannen in de regio.