Vrije basisschool de Esch aan de Winterswijkse Rusthuisstraat heeft een duidelijke pedagogische visie. Het werken met hoofd, hart en handen en het leren door ervaren en beleven staat voorop. Voor de school bestaat steeds meer belangstelling. Voor de kleuterklas bestaat zelfs een wachtlijst. Op 3 en 6 februari zijn er open dagen waarop geïnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen.
De naam vrijeschool kan verwarring veroorzaken, ervaart directeur Joke Rebel: ,,Het betekent niet dat de kinderen op een vrijeschool vrij zijn te doen en laten wat ze willen. De vrijeschool houdt zich net als andere basisscholen aan de door de overheid geformuleerde doelen voor het basisonderwijs. Het verschil zit in de manier waarop kinderen leren, meer gericht op ervaren, voelen en beleven. De resultaten van het vrijeschoolonderwijs zijn goed en het uitstroomniveau is boven het landelijk gemiddelde…”

Informatiedagen
Om belangstellenden te informeren houdt de school op zaterdag 3 februari tussen 10 en 12 uur een open dag. Op 6 februari is er een inloopmoment tussen 9 en 10 uur waarop kennis genomen kan worden van de sfeer op school tijdens de lessen. Ouders en leerkrachten vertellen bezoekers graag meer over de school. Op zaterdag 3 februari houdt ook de ‘voorloper’ van De Esch, Het Peuterhuis open dag. Ook zij zijn tussen 10 en 12 uur te bezoeken.