De heer Dé Hijink is bij Koninklijk besluit van 8 januari 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Hijink heeft zich gedurende vele jaren vol overgave vrijwillig ingezet voor diverse organisaties in Winterswijk.

Dé Hijink was vanaf 1987 werkzaam op Christelijk College Schaersvoorde als docent in verschillende vakken (Economie, Handel en Administratie, Duits). Daarnaast regelde hij voor het Christelijk College Schaersvoorde maatschappelijke stageplaatsen voor de scholieren.

Vanaf 1978 was Dé Hijink actief als bestuurslid en secretaris van de stichting kindervakantie­activiteiten Winkie en nam hij deel aan diverse commissies. Ook verzorgde hij alle promotieactiviteiten voor Winkie.

Sinds 1999 zette Dé Hijink zich in voor de stichting AFS als gastvader, vrijwilliger en coördinator van de regio. Stichting AFS biedt jongeren de kans om een aantal maanden in een ander land te wonen, naar school te gaan en de taal te leren. Dé Hijink was verantwoordelijk voor de werving, studenten, kampen en uitjes. Naast regionale kampen was hij vaak betrokken bij landelijke kampen die de jongeren worden aangeboden.

Daarnaast was Dé Hijink sinds 1974 jaar lid van de symfonieafdeling van de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereniging. Binnen KWOV was hij ook bestuurlijk actief als voorzitter (1989-2004) en penningmeester (2012-2017). Vanaf 2008 was hij dirigent van de Blazersklas. Daarnaast heeft hij diverse functies binnen verschillende commissies vervuld, waaronder lid van de Concert commissie (Coco) sinds 2010 en de Financiële commissie (Fico) sinds 2012.

Vanwege de ernstige gezondheidssituatie van de heer Hijink, heeft de gemeente Winterswijk vorige week een spoedprocedure aangevraagd voor de toekenning van de Koninklijke onderscheiding. Bij Koninklijk besluit van 8 januari 2018 is de heer Hijink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Helaas is de heer Hijink nog voordat de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding kon plaatsvinden op 11 januari op 58-jarige leeftijd overleden.