Volkomen onverwacht is Theo Hartjes dinsdag overleden. Hij zat voor de PvdA sinds 1988 in de gemeenteraad en was in al die jaren een van de opvallendste raadsleden. Vanaf 2012 was hij fractievoorzitter en in 2014 lijsttrekker. In 2016 trok hij zich tijdelijk terug uit de raad vanwege een niertransplantatie. Daarvoor had hij al jarenlang moeten leven met een regelmatige nierdialyse. Onlangs was hij weer teruggekeerd in de gemeenteraad en leek het weer goed met hem te gaan.

Ondergrondse opslag van afval
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw was Hartjes actief in de PvdA in Winterswijk. Hij werd bestuurslid en kwam op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Dat leidde er toe dat hij in 1988 gemeenteraadslid werd. Dat was in een roerige tijd, want bestuur en fractie van de PvdA zaten in die tijd vaak niet helemaal op één lijn. Belangrijk twistpunt was de mogelijke ondergrondse opslag van chemisch en radioactief afval in de zoutlagen in de diepere ondergrond van Winterswijk. Die waren volgens deskundigen ongeschikt en onveilig hiervoor. Hartjes was intensief betrokken bij het verzet hiertegen en organiseerde nog een actie voor het gemeentehuis. Als raadslid bleef hij tegen die opslag. De rest van de fractie was daar nog niet aan toe, zodat het meteen al bijna het einde van zijn politieke carrière betekende.

Niet klakkeloos akkoord gaan
Ook in de jaren daarna, Theo Hartjes bleef gemeenteraadslid, was hij een kritisch raadslid. Een moeilijke discussie met burgemeester en wethouders ging hij niet uit de weg. Daarbij hield hij ook van het politieke spel. Ook al was de PvdA in zijn tijd nog een vanzelfsprekend onderdeel van het college van B en W, betekende dat niet dat overal maar klakkeloos mee akkoord moest worden gegaan. Met zijn financiële achtergrond, hij was na een periode als fietsenmaker verzekeringsagent geworden, bedacht hij elk jaar opnieuw bij de begrotingsbehandeling creatieve ideeën om PvdA-voorstellen te kunnen uitvoeren. Ze werden vaak aangenomen! Hartjes stond ook altijd klaar voor Winterswijkers, al dan niet partijgenoot, die het moeilijk hadden.

Weer per spoor naar Duitsland
Theo Hartjes hield van het debat in de gemeenteraad. Toch besloot hij deze zomer niet langer door te gaan. Hij was intussen al lang het langst zittende gemeenteraadslid. Toch ging zijn 25-jarig jubileum ongemerkt voorbij. Naast zijn raadswerk zette hij zich ook enorm in voor honkbalvereniging Hickory. Mede dankzij hem kreeg die een eigen sportcomplex bij Jaspers. Inmiddels is dat verplaatst naar het sportcomplex bij de FC Trias. Hartjes, in 1956 geboren in de Betuwe, was een echte Winterswijker, die er bijna iedereen kende en wist wat belangrijk was voor de toekomst van de gemeente. Al in de jaren negentig pleitte hij daarom voor het herstel van de spoorverbindingen met Duitsland. Tegenwoordig pleiten daar zelfs Achterhoekse burgemeesters weer voor.

Door: mediapartner Achterhoek Nieuws