In november gaat in Winterswijk een project van start om asielzoekers en statushouders in de opvang vrijwilligerswerk te laten doen. Hiervoor sluit de gemeente een overeenkomst met Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

 

Met het project ‘Aan de Slag!’ wordt lokaal een structuur opgezet om asielzoekers en statushouders die in het Azc Winterswijk verblijven vrijwilligerswerk te laten doen samen met lokale vrijwilligers. “Bewoners van het Azc kunnen daardoor actief meedoen in de lokale samenleving. Ze krijgen een zinvolle dagbesteding en gaan sociale contacten aan. Dat is goed voor hun geestelijk welzijn, het vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en het bevordert de relatie met de lokale bevolking”, zegt wethouder Wim Aalderink.

 

Vrijwilligerspunt

Het project wordt ondergebracht bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk dat sinds begin dit jaar onder de vlag van de Winterswijkse Uitdaging draait. Verschillende lokale partijen werken daarin samen: bewoners en medewerkers van het asielzoekerscentrum, medewerkers van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Bewoners van het Azc Winterswijk worden uitgenodigd om eenmalig of vaker mee te doen aan een vrijwilligersactiviteit, waar ook andere vrijwilligers aan meedoen. “Het gaat meestal om laagdrempelige, praktische klussen, waarbij kennis van de Nederlandse taal geen al te grote rol speelt”, zegt wethouder Ilse Saris die vrijwilligerswerk in haar portefeuille heeft. “Daarbij kun je denken aan hand- en spandiensten bij niet-commerciële evenementen, bij welzijns- en vrijwilligersorganisaties en op scholen.”

 

Samenwerking met Pharos

Winterswijk is één van de 25 gemeenten die zich heeft aangesloten bij dit project. Door de samenwerking met de stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen aan te gaan kan gebruik gemaakt worden van de expertise die is opgedaan bij andere gemeenten waar het project ‘Aan de Slag!’ is gestart. Pharos levert een ondersteuningstraject op maat om lokaal duurzame samenwerkingsverbanden op te zetten voor de begeleiding van asielzoekers en statushouders naar vrijwilligerswerk en het vergroten van draagvlak en mogelijkheden in de gemeente.

 

Pharos voert dit traject uit in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds.