De gemeente Winterswijk start deze week met een Ondernemerspeiling in Winterswijk. Ondernemers ontvangen een brief van de gemeente waarin zij worden uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen.

 

Met de Ondernemerspeiling wil de gemeente Winterswijk te weten komen wat de ondernemers vinden van het ondernemers- en vestigingsklimaat in Winterswijk. Ook wordt gevraagd naar de mening over de dienstverlening van de gemeente Winterswijk aan ondernemers. Daarnaast wil de gemeente weten welke wensen er bij ondernemers zijn op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en innovatie.

 

De Ondernemerspeiling loopt tot eind oktober. De resultaten komen in januari 2018 beschikbaar. I&O Research uit Enschede voert de Ondernemerspeiling in opdracht van de gemeente Winterswijk uit. I&O Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland dergelijke peilingen uitvoert.