Op dinsdag 3 oktober van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)organiseren men in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, een presentatieavond voor ondernemers en belanghebbenden over de concept-beleidsnota economie.

 

De concept-beleidsnota economie is het vervolg op het rondetafelgesprek economie en de startnotitie economie die eind 2016 is vastgesteld in de gemeenteraad. De nota beschrijft de wijze waarop de gemeente samen met het bedrijfsleven wil werken aan de economische ontwikkeling van Winterswijk. De nota is gericht op een dynamisch proces, waarbij we doorlopend verkennen welke ontwikkelingen er op ons af komen en bepalen hoe we hier op inspelen met gerichte activiteiten en beleid.

 

Tijdens de presentatieavond geeft de gemeente een toelichting op de concept-beleidsnota economie. Er is daarbij gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Aansluitend is er tot twee weken na de presentatieavond gelegenheid voor ondernemers en andere belanghebbenden om aanvullende vragen te stellen en schriftelijke reacties in te dienen. De concept-beleidsnota economie ligt vanaf donderdag 28 september ter inzage. De nota kan vanaf die datum gedownload worden via de website van de gemeente.

 

Vervolgproces en inspraakmogelijkheden

Na verwerking van de resultaten van de presentatieavond en eventuele schriftelijke reacties, wordt de definitieve versie van de beleidsnota economie op 24 oktober aanstaande aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

Na vaststelling in het college wordt de beleidsnota economie op 8 november aanstaande behandeld in de commissie Ruimte. Hierbij is er gelegenheid tot inspraak. De beleidsnota ligt vervolgens op 23 november aanstaande ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Ook hierbij is er gelegenheid tot inspraak.

 

Aanmelden

We stellen het op prijs als u zich vooraf wilt aanmelden voor de presentatieavond, zodat we hier in benodigde ruimte en catering rekening mee kunnen houden. Aanmelden kan per e-mail naar de heer Bert Roeterdink, broeterdink@winterswijk.nl.