RTV Slingeland is teleurgesteld nu het niet lukt om op redelijke voorwaarden en op basis van gelijkwaardigheid met Gelre FM overeenstemming te krijgen over de vorming van een streekomroep voor de Oost-Achterhoek.  Er zijn drie recente gebeurtenissen die een rol spelen in de gerezen problemen tussen enerzijds RTV Slingeland in Winterswijk en AFM in Aalten en Gelre FM.

 

– het in beroep gaan bij het Commissariaat voor de Media, nadat de gemeenteraad van Aalten op overtuigende wijze had gekozen voor het toewijzen van de zendlicentie aan AFM, in plaats van aan Gelre FM;

– de plotselinge en onaangekondigde verandering van houding van Gelre FM in de samenwerking ten behoeve van een zondags sportprogramma van Gelre FM, AFM, RTV Slingeland, Ideaal (Zelhem) en Achterhoek FM (Lochem), waarbij Gelre FM de deelname van Achterhoek FM en AFM niet meer op prijs stelde en de werkzaamheden van medewerkers van Ideaal in omvang en importantie terugbracht;

– de werving van voormalig RTV Slingeland-medewerker Franz te Loo als radiomedewerker van Gelre FM met een eigen, vanuit Winterswijk gepresenteerd programma, gericht op de Winterswijkse bevolking.

Overleg tussen RTV Slingeland, AFM en Ideaal heeft er toe geleid dat deze omroepen op grond van bovenstaande hun medewerking aan het gezamenlijk sportprogramma met Gelre FM met onmiddellijke ingang hebben beëindigd en gaan werken aan een vervanging daarvan op de kortst mogelijke termijn. Tijdens een vergadering van medewerkers van RTV Slingeland op donderdag 7 september bleken de aanwezigen unaniem in te stemmen met het beleid van het bestuur van RTV Slingeland in deze. Ook het besluit om gesprekken met Gelre FM op te schorten kon rekenen op  algemene instemming. 

Bij die vergadering was wethouder Rik Gommers aanwezig. Hij toonde begrip voor het besluit nu uit de sportsamenwerking te stappen en vooralsnog niet langer met Gelre FM over streekvorming te praten. Wel meende hij dat op den duur samenwerking tussen de Oost-Achterhoekse lokale omroepen onvermijdelijk is, een standpunt dat het bestuur van RTV Slingeland overigens deelt. Daarvoor is het wel nodig om op een open, gelijkwaardige wijze gesprekken daarover aan te gaan en dat perspectief is er vooralsnog niet.

 

De discussie over de streekvorming van lokale omroepen vindt zijn oorsprong in een convenant tussen de OLON, de koepel van lokale omroepen, en de VNG, de koepel van gemeenten. Daarin is vastgelegd dat de 260 (medio 2016) lokale omroepen in Nederland via fusie en/of intensieve samenwerking worden teruggebracht tot circa 80. Die omroepen  zouden dan niet meer met louter vrijwilligers werken, maar een professionele technische en inhoudelijke kern hebben. Daarmee zouden de kwaliteit en de continuïteit van de lokale/regionale programma’s worden verbeterd. De OLON en haar uitvoeringsorganisatie NLPO kwamen tot de aanbeveling om te komen tot één omroep voor de gehele Achterhoek. De Oost-Achterhoekse lokale omroepen (inclusief Gelre FM) waren het met die keuze niet eens, omdat op die schaal de herkenbaarheid en de nabijheid door luisteraars en kijkers niet meer zal worden beleefd. Hetgeen op termijn ook negatieve gevolgen kan hebben voor reclame-inkomsten en sponsorgelden. Een omroep met een werkgebied bestaande uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk heeft dat bezwaar volgens de Oost-Achterhoekse omroepen (inclusief Gelre FM) niet. De gemeentebesturen van Aalten en Winterswijk steunen zo’n Oost-Acterhoekse variant. Het gemeentebestuur van Oost Gelre koos in de zomer van 2016 in een vroeg stadium voor de groot-Achterhoekse variant. Dat standpunt werd ingenomen nog voor er bestuurlijk overleg tussen de Oost-Achterhoekse gemeenten had plaatsgevonden. In feite keerde Oost Gelre zich daarmee tegen de eigen lokale omroep, Gelre FM. Het is daarom extra betreurenswaardig dat Gelre FM zich zodanig opstelt, dat de beoogde schaalgrootte (de Oost-Achterhoek-variant) vooralsnog geen werkelijkheid kan worden.