Jacobskerk

JacobskerkWINTERSWIJK – De Protestantse Gemeente Winterswijk heeft plannen om de Jacobskerk op termijn over te dragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Dat blijkt uit een voorstel van een kerkelijke commissie waarover de Kerkenraad nog moet beslissen. 
Vanuit de commissie zijn inmiddels gesprekken geweest met de SOGK, zo meldt dominee Jan Struijk, voorzitter van de Kerkenraad, in de nieuwste uitgave  van het orgaan Kerkenwerk. “Benadrukt werd dat bij een eventuele overdracht de kerk gewoon gebruikt kan blijven worden door de PGW”. Struijk voegt daaraan toe dat er nog geen enkel besluit is genomen over de toekomst van de kerkelijke gebouwen. “We hebben kennis genomen van het rapport; dat zal besproken worden op de volgende kerkenraadsvergaderingen. Voordat er definitieve besluiten worden genomen, zeker als het om definitieve keuzes gaat, zijn we wel enkele jaren verder”.

Lees verder: Stichting Oude Gelderse Kerken heeft al tien kerken in beheer

Vorig jaar werd al bekend dat de protestantse gemeente Winterswijk een van haar twee kerkgebouwen (de Jacobskerk dan wel de Zonnebrinkkerk) wil gaan  afstoten. De PGW heeft op termijn voldoende heeft aan één kerkgebouw. Het is dan noodzakelijk om het beheer van het andere gebouw af te stoten. Het gaat overigens alleen om het kerkgedeelte van de Jacobskerk, de toren is in eigendom van de gemeente Winterswijk.

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al meer dan 40 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken te behouden. In bijzondere gevallen kan de SOGK religieuze eigendommen overnemen, bijvoorbeeld als de kerkgemeenschap het beheer niet meer kan dragen of als er andere redenen zijn die een eigendomsoverdracht wenselijk. Inmiddels beheert en onderhoudt de SOGK tien oude kerken, één synagoge en drie torens in Gelderland. Bij elk van deze eigendommen functioneert een plaatselijke commissie die als werkorgaan van de SOGK het gebouw exploiteert en promoot. De verwachting is dat in de nabije toekomst meer monumentale kerken aan ons bezit zullen worden toegevoegd, zo meldt de SOGK op haar website.