WINTERSWIJK– De gemeenten Winterswijk en Aalten hebben besloten het natuur- en milieueducatieprogramma (NME) met twee jaar te verlengen. Het programma is in beide gemeenten zeer goed bevallen bij de deelnemende basisscholen. Daarom wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten. Daarin is ook afgesproken dat er in Winterswijk een nieuwe duurzaamheidsles voor de bovenbouw wordt ontwikkeld. Een bezoek aan het Energiepark Winterswijk in Ratum gaat hier onderdeel van uitmaken.
Twee jaar geleden hebben de gemeenten Aalten en Winterswijk met Stichting Staring Educatie een overeenkomst gesloten voor het NME. In dit kader wordt aan de basisscholen in beide gemeenten een breed scala aan lessen aangeboden, waarbij zelf buiten de natuur beleven centraal staat. De overeenkomst zou eind dit schooljaar aflopen.
Enthousiaste reacties
De afgelopen maanden hebben de gemeenten met de basisscholen en Stichting Staring Educatie de twee jaar

geëvalueerd. De reacties van de scholen waren alle zeer
positief. De St. Jozefschool: “Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn erg enthousiast over de aangeboden lessen. Het ontdekken, experimenteren en ervaren zorgt voor veel
betrokkenheid van de kinderen, waardoor ze het niet snel zullen vergeten.” Beide gemeenten hebben daarom besloten de overeenkomst te verlengen.
Duurzaamheid
In de gemeente Winterswijk wordt het lespakket nog uitgebreid met een extra les over duurzaamheid voor de bovenbouw. De les wordt de komende periode in samenwerking met Hans Huls, eigenaar van Energiepark Winterswijk te Ratum, ontwikkeld. De leerlingen kunnen komend schooljaar dus, bovenop het huidige programma, ook in de praktijk meemaken hoe duurzame energie wordt opgewekt. In het park wordt duurzame energie opgewekt in de vorm van zon-, wind- en waterenergie. Duurzaam vervoer is ook aanwezig: van elektrische buggy tot Tesla.