WINTERSWIJK – Vrijwel heel Winterswijk kent RTV Slingeland. De naamsbekendheid is ruim 95 %, zo blijkt uit een kijk- en luisteronderzoek dat in de derde en vierde week van april werd gehouden. Tweederde van de bevolking kijkt met enige regelmaat naar de lokale televisie, 35 % zelfs iedere week. Ruim 50 % luistert naar Slingeland FM en met name de oudere leeftijdsgroepen zelfs dagelijks.

 

Naamsbekendheid

> 95 % in W’wijk

Bereik radio

51 % bevolking

Bereik televisie

66 % bevolking

 RTV Slingeland hield het onderzoek door middel van telefonische vraaggesprekken. Daartoe waren telkens 11 tot 13 telefoonnummers per pagina van het telefoonboek geselecteerd en werden de abonnees gebeld met het verzoek mee te doen aan het onderzoek. Het aantal weigeraars was minder dan 10. Omdat met name de jongere Winterswijkers niet allemaal meer over een vaste telefoon beschikken, was er ook de mogelijkheid de enquête via de website van RTV Slingeland in te vullen. Daar is op beperkte schaal gebruik van gemaakt, maar voldoende om ook in de jongere leeftijdsgroepen tot een representatief onderzoek te komen. In totaal zijn 280 formulieren uitgezet, daarvan zijn er 268 ingevuld teruggekomen. Voor de representativiteit naar leeftijd en sekse waren 204 formulieren nodig.

Lees verder: een ruime 7 voor radio en tv

De geënquêteerden konden de omroep ook een cijfer geven voor zowel radio als televisie. Voor de televisie hebben 88 mannen en 94 vrouwen dat gedaan. Beide groepen geven de televisie gemiddeld een 7,3. Bij de cijfers waren er drie mensen die een cijfer 3 gaven en dat deden ze met name om het probleem van synchroniciteit: het (on)gelijk lopen van beeld en geluid. Dat probleem kan RTV Slingeland niet zelf oplossen. Zouden deze lage scores niet mee worden geteld, dan is de waardering gemiddeld een 7,4. Voor de radio hebben 73 mannen en 67 vrouwen een cijfer gegeven. De mannen komen op gemiddeld 7,3, de vrouwen op 7,5. Gemiddeld voor mannen en vrouwen is de waardering een 7,4.

 

radio

televisie

mannen

73

7,3

88

7,3

vrouwen

67

7,5

94

7,3

totaal

140

7,4

182

7,3

 

Als wat nader naar de cijfers wordt gekeken dan blijkt de radio een ouder publiek te bedienen dan de televisie: 2/3 van het radiopubliek is ouder dan 50 jaar. Het televisiepubliek is gelijkmatiger verdeeld. De jonge groepen van de Winterswijkse samenleving zijn wat ondervertegenwoordigd, maar vanaf 30 jaar is het televisiepubliek een goede afspiegeling van de totale bevolking.

Vanaf 30 jaar wordt de frequentie waarmee het televisieprogramma wordt bekeken steeds vaker wekelijks, in plaats van soms of een enkele keer. Zo’n 35 % van de kijkers geeft aan wekelijks te kijken, 24 respondenten (14%) kijken zelfs meer dan één keer per week. 32 respondenten kijken soms of een enkele keer (17 %).
Boven de 65 jaar neemt het aandeel kijkers af en groeit het aandeel luisteraars. Een deel van de luisteraars weet zelfs niet van het bestaan van de televisie af. Bij de oudere luisteraars staat in veel gevallen de radio de hele dag op Slingeland FM.

 Er moet overigens wel een kanttekening bij de laatste opmerking worden geplaatst: 8 % van de respondenten gaf aan geen televisie te kunnen kijken met als opmerkingen: buitengebied, geen glasvezel.
Bij de televisie ligt de belangstelling van de kijkers bij het nieuws en de actuele reportages. Mannen hebben meer dan vrouwen een voorkeur voor sport, vrouwen hebben meer dan mannen een voorkeur voor reportages van evenementen.

Opvallend: bij de vraag wat men mist, kwamen de volgende antwoorden: landelijk nieuws en een wetenschapsrubriek. Een vrouw van 71 wilde graag jonge, mannelijke presentatoren. Jongeren willen meer muziekonderwerpen.

Actuele wekelijkse productie van RTV Slingeland:

 

uitzendtijd per week

vrijwilligers

inzet/week

omgerekend naar fte

radio

50 uren

35

100 uren

2,5 fte

televisie

75 minuten

13

170 uren

> 4 fte

 Met € 15.500 gemeentelijke bekostiging per jaar en eigen inkomsten uit reclame, sponsorgelden, vriendenbijdragen en betaalde opdrachtfilms ter grootte van € 35.000,– zijn wekelijks dus een kleine 50 vrijwilligers 270 uren actief. Zou dit door betaalde krachten worden gedaan, dan is daar circa € 325.000,– aan brutoloonkosten mee gemoeid.