WINTERSWIJK – Het AZC in Winterswijk blijft open, maar de geplande opvang van asielzoekers aan het Homansbos (de leegstaande vleugel van de Vredense Hof) is geschrapt. Dat is vandaag bekendgemaakt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat een grote reorganisatie heeft aangekondigd. De locatie Amstelstraat blijft open met 400 plaatsen, de 100 tijdelijke plaatsen vervallen, zoals eerder al bekend was geworden. De locatie Vredense Hof staat op het lijstje ‘sluiten’, maar is feitelijk nog niet opengegaan. Het pand zal ook niet meer als reservecapaciteit worden gehandhaafd. Verder werd bekend dat het AZC aan de Groot Deunkweg in Aalten (369 plaatsen) ook gaat sluiten.

De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017).
Op dit moment verblijven er 22.800 asielzoekers en vergunninghouders in de centrale opvang, terwijl er 48.700 plaatsen (stand van zaken 18 april 2017) beschikbaar zijn. De asielinstroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten toegenomen.

 

Ook moeten veel vreemdelingen weer vertrekken omdat zij geen recht hebben op een vergunning. De lagere bezetting en de verwachtingen ten aanzien van de instroom waren voor het COA al eerder aanleiding om het aantal opvangplaatsen terug te brengen. De prognose is dat de bezetting op locaties van het COA dit jaar nog verder afneemt. Overigens blijft nog reservecapaciteit beschikbaar om weer op te kunnen schalen bij eventuele groei.
Het COA heeft 26 april ook medewerkers geïnformeerd over de personele gevolgen: het gaat om ongeveer 550 arbeidsplaatsen. Sinds medio 2016 tot eind maart 2017 hebben we al van 1.300 medewerkers afscheid genomen. De komende periode wordt bekeken wat dit concreet voor individuele medewerkers betekent. De verwachting is dat dit grotendeels om tijdelijke contracten zal gaan.

Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er blijven 61 opvanglocaties open en 45 locaties gaan sluiten of zijn al gesloten. Ook wordt de opvangcapaciteit van 18 bestaande locaties teruggebracht.