WINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk start met de herontwikkeling van aanloopstraat Weurden. Samen met investeerders, winkeliers, lokale initiatiefnemers en bewoners zal een aantrekkelijk en haalbaar plan worden gemaakt. Wie ideeën heeft voor het Weurden, kan zich melden bij de gemeente.

De gemeente Winterswijk bestrijdt langdurige leegstand en verloedering in en rond het centrum. Eind 2016 kocht de gemeente daarom de panden van de voormalige Aldi en Expert aan het Weurden. Deze aankopen staan niet op zichzelf, maar vloeien voort uit het experiment Stedelijke Herverkaveling. Dit is een initiatief van de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf.
Binnen het ruilplan is ook een visie ontwikkeld voor aanloopstraat het Weurden. B en W willen deze algemene visie dit jaar omzetten in een aantrekkelijk en haalbaar plan. Dit plan mag niet op zichzelf staan, maar moet het centrum als geheel versterken. Een uitgekiende mix van lokale initiatieven, retail, wonen en sloop lijkt daarvoor wezenlijk. Maar hoe maak je zo’n plan? Het college heeft besloten dit via een open, transparant proces te doen: De Winterswijkse Tender. Nadrukkelijk zal de samenwerking worden gezocht met marktpartijen, retailers, lokale initiatiefnemers en bewoners om het programma verder vorm te geven. Naast het via een open marktconsultatie samenstellen van de juiste mix van functies is de gemeente ook op zoek naar een partner voor verdere ontwikkeling. De marktpartij, of coalitie van partijen, die tijdens de tender het meest aansprekende plan ontwikkelt, wordt in principe de ‘prefered partner’ van de gemeente. Hiermee zal het Weurden dan de komende jaren worden herontwikkeld tot een aantrekkelijk onderdeel van het centrum.
De komende maanden gaat de gemeente met de marktconsultatie van start. In het najaar wordt dan duidelijk in welke richting het Weurden zich zal gaan ontwikkelen. Wilt u betrokken worden bij dit proces, meldt u zich dan bij projectleider R. Lautenbach, tel. 0543 543 543.