WINTERSWIJK – Twee spoorwegovergangen in het buitengebied van Winterswijk zullen worden opgeheven en drie worden beveiligd. Dat zijn de gemeente Winterswijk, de provincie Gelderland en ProRail overeengekomen over het veiliger maken van onbeveiligde openbaar toegankelijke spoorwegovergangen.  Over de invulling van het plan is intensief overlegd met belanghebbende partijen zoals omwonenden, de recreatieve sector, het Wandelnetwerk en het Fietsplatform.

Aanleiding voor dit plan zijn dodelijke ongevallen op de overweg Huttenweg. Ondanks eerder genomen maatregelen zoals het afsluiten van deze overweg voor autoverkeer en het plaatsen van hekjes, vonden opnieuw dodelijke ongevallen en enkele bijna-ongevallen plaats.
De overweg aan de Huttenweg wordt beveiligd. Er moet nog een besluit worden genomen over de overwegen in de Veldhorstweg en de Klandermansweg. Eén overweg wordt beveiligd, de andere overweg wordt opgeheven. Deze keuze wordt gemaakt in samenspraak met belanghebbenden. Het uitgangspunt daarbij is dat de recreatieve mogelijkheden zoveel mogelijk in stand worden gehouden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de overwegen in de Vreehorstweg en Greversweg op te heffen.

Veiligheid op overwegen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wegbeheerder en de spoorbeheerder. Daarom worden de maatregelen gezamenlijk gefinancierd. In totaal is met de aanpak van de vijf overwegen een investering van € 1,5 miljoen gemoeid. De kosten worden voor 50% gedragen door ProRail/Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voor de overige 50% door de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland. De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervoor eenmalig € 375.000 beschikbaar te stellen.

 Verbetering veiligheid spoorlijn Winterswijk-Arnhem
Als deze maatregelen zijn gerealiseerd dan zijn er vijf onbeveiligde overwegen in de gemeente Winterswijk aangepakt. Hiermee wordt de veiligheid op de spoorlijn Winterswijk-Arnhem aanzienlijk verbeterd en wordt toch tegemoet gekomen aan recreatieve belangen.