margaklompevignet

margaklompevignetGROENLO/WINTERSWIJK – Bestuurders van Azora, Careaz, Marga Klompé en De Gouden Leeuw Groep hebben, na diepgaand onderzoek, besloten geen nieuwe gezamenlijke thuiszorgorganisatie in de Achterhoek op te richten. “De nieuwe organisatie vraagt forse investeringen die de komende jaren niet terugverdiend kunnen worden. Dat trekt een te zware wissel op de moederorganisaties”, aldus de organisaties in een bekendmaking.
De vier namen in 2015 het initiatief om de samenwerking op het terrein van thuiszorg te intensiveren. Aanleiding daarvoor was de hervorming van de langdurige zorg. “Om langer zelfstandig thuis wonen voor onder meer mensen met dementie mogelijk te maken, was en is vernieuwing nodig. Tegelijk werden de organisaties geconfronteerd met dalende budgetten, waardoor de continuïteit van een deel van de organisaties onder druk kwam te staan. Die druk werd gevoeld en resulteerde in het besluit om met elkaar de haalbaarheid van een nieuwe gezamenlijke thuiszorgorganisatie te onderzoeken”, aldus de vier.

De eerste uitkomsten van het onderzoek waren positief en voldoende aanleiding om medewerkers en betrokkenen te informeren over het initiatief. Nader onderzoek volgde waarin de precieze gevolgen voor cliënten, medewerkers en de bedrijfsvoering in kaart werden gebracht. Bij dat laatste ging het steeds om zowel de nieuw op te richten organisatie als de moederorganisaties. Duidelijk is geworden dat de moederorganisaties ‘vooruit moeten betalen’ en de nodige frictiekosten te verwerken zullen krijgen. Het zicht op verbetering van de financiële positie met deze ‘moeilijke start’ is beperkt. Ondertussen hebben de vier organisaties in het afgelopen jaar kunnen anticiperen op de veranderingen in de zorg. De tarieven voor thuiszorg zijn licht gestegen waardoor het op eigen kracht voortzetten van de thuiszorg een beter perspectief heeft gekregen. Dit geldt ook voor de eisen ten aanzien van contracteren door zorgverzekeraars. De partijen hebben afgesproken de samenwerking te continueren en kansen te blijven benutten om waar mogelijk samen de zorg doelmatig en goed in te richten.