WINTERSWIJK – Het college van B en W  van Winterswijk wil het Centraal Gymlokaal aan de Jeugdkerkstraat laten slopen. Tegelijkertijd wil de gemeente meewerken aan verkoop van het achtergelegen gebouw Eucalypta aan de Evangeliegemeente Spoorzicht Winterswijk in ruil voor de huidige lokatie Spoorzicht aan de Tuunterstraat. Om voldoende parkeerruimte voor de kerk te krijgen en om het Eucalyptapand beter in het zicht te krijgen, is sloop van het gymlokaal nodig . “Alleen dan komt Eucalypta als gebouw meer in het zicht en is er sprake van een courante investering. Wanneer het gebouw ´verstopt´ blijft achter enkele gebouwen, gaat Spoorzicht ervan uit dat zij haar investering bij een onverhoopte verkoop niet terug zal verdienen”, aldus de gemeente.