‘Gratis paneel voor inwoner die zonnepanelen aanschaft’

Afbeeldingsresultaat voor windmolensWINTERSWIJK – De VVD Winterswijk gaat in de raadsvergadering van 23 februari een voorstel indienen om grote windmolens in Winterswijk te verbieden. Op dit moment wordt er volgens de VVD door de gemeente gewerkt aan een plan dat het mogelijk moet maken om twaalf grote windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Grote windmolens hebben volgens de liberalen een hoogte tot 200 meter en zijn voorzien van knipperende rode toplichten.
De VVD vindt plaatsing van zulke grote windmolens in tegenspraak met doelen op gebied van leefbaarheid, toerisme en behoud van het Nationaal landschap Winterswijk. “Grote windmolens tasten de zeer bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten van Winterswijk enorm aan. De geluidsoverlast, lichtvervuiling en slagschaduw zorgen voor een verminderd leefklimaat en zelfs gezondheidsklachten.”
“Daarbij is Winterswijk, vanwege de lage gemiddelde windsnelheid, de slechtst denkbare plek in Nederland om windmolens te plaatsen. Om dezelfde energieopbrengst te krijgen moeten in Winterswijk tot drie keer zoveel windmolens geplaatst worden dan op andere plekken in Nederland.”
Dat de Winterswijkse inwoners volgens de VVD niet zitten te wachten op grote windmolens zou blijken uit 25 interviews met belangenorganisaties en uit de verzamelde meningen op vijf informatieavonden. “Met het voorgestelde verbod op grote windmolens geeft de VVD fractie dan ook gehoor aan de wens van een belangrijk deel van de Winterswijkse bevolking”, aldus de partij in een vandaag verspreid persbericht.
De doelstelling van een energie-neutraal Winterswijk in 2030 blijft wat de VVD fractie betreft gehandhaafd, waarbij de focus binnen de gemeentegrenzen op zonne-energie komt te liggen.

“Om een forse stap in de goede richting te zetten komt de VVD met een plan om bij te dragen aan de plaatsing van 8.000 zonnepanelen op particuliere daken in Winterswijk. De VVD stelt voor dat de gemeente Winterswijk één gratis zonnepaneel cadeau doet aan elk huishouden dat zelf ten minste 7 zonnepanelen op het eigen dak laat leggen. Op deze manier wordt er geen geld in gepompt in overheidsbedrijven zoals de AGEM, maar dragen we rechtstreeks bij aan duurzaamheid en lokale werkgelegenheid. En met 8.000 extra zonnepanelen wordt de hoeveelheid in Winterswijk opgewekte duurzame energie verdubbeld. De VVD zal haar plan inbrengen bij de behandeling van de kadernota in mei 2017”.