jeugdkerkstraat

door Jan Ruesink
jeugdkerkstraatWINTERSWIJK – De leden van de Evangeliegemeente Spoorzicht Winterswijk zijn akkoord gegaan met de plannen om hun kerkgebouw te verhuizen naar het voormalige pand van Eucalypta aan de Jeugdkerkstraat. Ook de financiering van de aankoop kan waarschijnlijk rond komen.“We zijn nu dichterbij een beslissing dan ooit en we hopen dat we binnen een jaar de eerste diensten kunnen houden in ons nieuwe pand”, zegt Erik Grevers namens het kerkgenootschap.
De evangelische gemeente is nu nog gevestigd aan de Tuunterstraat, maar wil daar op termijn weg, o.a. omdat er geen eigen parkeerterrein is. “Nu parkeren onze kerkgangers nog in de straat en de terreinen van de supermarkten en die bestaande situatie wordt gedoogd, maar bij een verhuizing willen we dat natuurlijk goed geregeld hebben”. Daarnaast zouden er klachten over geluidsoverlast uit de buurt kunnen komen als de geplande bouw van appartementen in de omgeving zou doorgaan. “Eigenlijk moet het pand Spoorzicht ook verbouwd worden, maar dan willen we wel zeker weten dat het voor de lange termijn is en dat is hierdoor dus lastig”, aldus Grevers.
Om die reden is de evangeliegemeente met de gemeente Winterswijk in gesprek over aankoop van het leegstaande pand Eucalypta, ooit als parochiehuis gebouwd en later een jongerencentrum en vervolgens van de Stichting Welzijn. De Evangeliegemeente heeft de plannen daarvoor ingeleverd bij de gemeente en die voorzien in een grondige verbouwing. Grevers: “Om dat te financieren zou een lening aangevraagd kunnen worden bij het Nationaal Restauratie Fonds, maar dan moeten we wel eerst groen licht hebben van de gemeente Winterswijk en van onze eigen leden. Die laatsten hebben nu ingestemd met de verhoging van hun maandbijdrage, die de plannen met zich meebrengt”.
Volgens Grevers is de gemeente ook enthousiast, maar moet de beslissing over verkoop nog door college en raad. “Maar we zijn zeer te spreken over de positieve en constructieve houding van de gemeente”, aldus Grevers.
Parkeren
Er moet dan nog wel een oplossing gevonden worden voor de parkeersituatie in de Jeugdkerkstraat en omgeving. Afbraak van het

oude Centraal-gymlokaal, dat vóór het Eucalypta-pand staat, zou extra plekken kunnen creëren, maar tegen de sloop daarvan leven ook bezwaren onder de bevolking vanwege de karakteristieke aanzicht van de gymzaal. Aanvankelijk wilde bovendien de nieuwe brouwerij Wentersch zich in dat pand vestigen, maar die heeft nu gekozen voor een leegstaande garage aan de Groenloseweg/hoek Javastraat.
De evangeliegemeente wil voldoende parkeerplekken in de buurt, maar is niet in de markt voor aanschaf van het perceel gymlokaal.  “Wat daarmee gebeurt en hoe de parkeersituatie in de omgeving geregeld wordt is een zaak voor de gemeente Winterswijk”, aldus Grevers.  Daarbij speelt ook het Experiment Stedelijke Herverkaveling van de gemeente Winterswijk een rol. De gemeente wil het ‘Eucalyptapark’ (Kuiper-Rietbergplein en Jeugdkerkstraat) gaan herinrichten. Daarbij zouden o.a. de versnipperde parkeerplaatsen gebundeld moeten worden tot een of twee grotere parkeerterreinen, waarbij elders meer groen ontstaat. Een van de suggesties in dat plan is hergebruik van Eucalypta en sloop van de oude gymzaal.
Wethouder Rik Gommers zegt desgevraagd dat het college van B en W over enkele weken met een voorstel zal komen over het verzoek van de evangeliegemeente om het Eucalypta-pand te kopen.