kijktuinrosenhaege

kijktuinrosenhaegeWINTERSWIJK – Rosenhaege Living Gardens in Kotten mag een koffiehuis met terras gaan exploiteren en mag voortaan ook kleding en schoeisel in  ‘countrystijl’ gaan verkopen. B en W van Winterswijk willen daartoe het bestaande bestemmingsplan gedeeltelijk wijzigen.
Rosenhaege, de modeltuinen van de familie Grijsen, wil het bedrijf aan de Bekeringweg gaan uitbreiden. Op het perceel zijn een rozenkwekerij en thema-tuinen (dagrecreatie) aanwezig met de nevenactiviteiten theetuin en detailhandel. Rosenhaege wil de bebouwing voor de kwekerij en de theetuin uitbreiden. Het plan voorziet in een koffiehuis met buitenterras en de verkoop van ‘countrykleding’. Die nevenfuncties zijn volgens de gemeente onderdeel van de bedrijfsvoering en alleen toegestaan mits de kwekerij in combinatie met dagrecreatie ter plaatse als volwaardig bedrijf functioneert. De gemeente vreest geen toename van overlast, omdat het geen nieuwe klantenstroom aantrekt en geen onevenredeige milieuhinder voor de omgeving veroorzaakt.
De gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan zal zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder is dan in de gelegenheid kennis te nemen van het plan en kan een zienswijze indienen. Daarna zal het plan met eventuele zienswijzen en een reactie daarop aan de raad worden aangeboden, tenzij naar aanleiding van zienswijzen reden is om anderszins te beslissen, aldus B en W.