scholtenbrug

scholtenbrugWINTERSWIJK – De schapenbegrazing in het Scholtenbrugpark stopt, als het aan B en W van Winterswijk ligt. Het college wil overgaan op maai-beheer om het park geschikter te maken voor evenementen.
Er zal wel worden gezocht naar een alternatief terrein van minimaal gelijke oppervlakte voor de schapenbegrazing. Dat zou dan bij voorkeur in de bebouwde kom moeten liggen.
Bij de aanvraag voor een evenement in het Scholtenbrugpark worden de gevolgen van de aanwezige natuur en het groen een overweging bij de eventuele vergunningverlening. Tijdens evenementen zal er een strak handhavingsbeleid zijn op het ruimtegebruik en op het vrijlaten van de ruimte rond de beek, zo nemen B & W zich voor.