WINTERSWIJK –  Joris Bengevoord (32) is door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Winterswijk. Bengevoord, geboren in Winterswijk, is de jongste burgemeester van Nederland. Bengevoord is gemeenteraadslid voor GroenLinks in Tilburg en directeur van pretpark De Waarbeek in Hengelo. De voordracht van de commissie was unaniem. Dat deelde voorzitter Henk-Jan Tannemaat van de vertrouwenscommissie vanavond mee tijdens de extra raadsvergadering over de opvolging van Thijs van Beem, die per 16 maart zijn functie als eerste burger van Winterswijk neerlegt.
Bengevoord woont in Tilburg en is sinds 2010 actief in de Tilburgse gemeentepolitiek, eerst als commissielid, daarna als raadslid. Sinds 2013 is hij fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Tilburg. In Tilburg is hij unaniem gekozen als voorzitter van een experimentele werkgroep, die samen met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie én de stad werkt aan een agenda voor het Sociaal Domein. Daarnaast is Bengevoord voorzitter van de Themacommissie Leefbaarheid in de gemeente Tilburg. Ook in het verleden heeft de heer Bengevoord diverse bestuursfuncties vervuld. Sinds 2010 is hij algemeen directeur van het familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. Bengevoord woont samen metde acteur Arijan van Bavel. 
Bengevoord is volgens de vertrouwenscommissie “ambitieus en enthousiast en beschikt over natuurlijk leiderschap. Een proactieve verbinder die oog heeft voor de problemen van deze tijd en in staat wordt geacht op inspirerende en eigentijdse wijze vorm te geven aan de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Hij beweegt zich gemakkelijk in groepen en is voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar. De gemeenteraad ziet in hem het boegbeeld dat niet zal aarzelen samen met betrokkenen maatschappelijke kwesties op de agenda te zetten.”
Naar overtuiging van de raad is Bengevoord in staat zich krachtig in te zetten voor de belangen van Winterswijk zonder daarbij de belangen van de Achterhoek als geheel uit het oog te verliezen. Bengevoord kent de gemeente en haar omgeving en spreekt goed Duits.

Voor de burgemeestersvacature hadden zich 25 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft de afgelopen weken met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de raad voorgesteld twee kandidaten aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij een volgorde van voorkeur is aangegeven. Op grond van de Gemeentewet moet de aanbeveling twee personen bevatten.
De tweevoudige aanbeveling wordt aangeboden aan de minister. Ook de commissaris van de Koning rapporteert aan de minister van BZK. De minister is de spil in deze processtap van de benoemingsprocedure. Koning Willem-Alexander tekent het Koninklijk Besluit tot benoeming van de nieuwe burgemeester.