planspoorzone

planspoorzoneWINTERSWIJK – B en W van Winterswijk willen grote detailhandelszaken en hoogwaardige bedrijven gaan toestaan in de spoorzone. Volgens het gemeentebestuur is het oude NS-emplacement een gewilde lokatie voor ‘XL’-winkels, waar in het centrum geen plek voor is of die daar vanwege milieu-eisen niet zijn toegestaan. De spoorzone is volgens B en W een aantrekkelijke vestigingsplek geworden door alle ontwikkelingen, zoals het GKC, de sporthal en het museum Transit Oost. Dat staat in het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorzone fase IV’, dat B en W zullen voorleggen aan de raadscommissie ruimte.
Geen horeca
Op het braakliggende terrein tussen de Parallelweg en de Kleine Parallelweg is geen plaats voor horeca en kleine detailhandel. Die horen volgens het college in het centrum thuis. De grond waar het om gaat is overigens in eigendom van de NS.