marktnacht2

marktnacht2WINTERSWIJK – De Winterswijkse horeca vindt dat het Convenant Veilig Uitgaan in Winterswijk te veel verantwoordelijkheid legt bij de ondernemers. Dat is de reden waarom ondernemer Léon ten Elshof namens Koninklijke Horeca Nederland deze week geen overeenkomst tekent met burgemeester Van Beem van Winterswijk, politieteamchef Cnossen. Later deze maand is er een overleg waaraan de gemeenten Oost Gelre en Aalten ook deelnemen en mogelijk zullen dan voorstellen worden gedaan voor aanpassingen aan het convenant, zodat het alsnog kan worden getekend.
Ten Elshof stelt nadrukkelijk dat de horecaondernemers niet tegen afspraken zijn over het veilig houden en overlast vermijden in uitgaansgebieden. Het convenant zoals dat nu is opgesteld maakt de horecaondernemer ook verantwoordelijk voor eventuele overlast buiten de directe omgeving van zijn zaak, zoals een terras. Die verantwoordelijkheid gaat Koninklijke Horeca Nederland te ver. De afspraken over toelatingsbeleid, verantwoord alcoholgebruik en alertheid op bezit van wapens en drugs, zijn volgens Ten Elshof geen probleem. In de ogen van Ten Elshof mag van een horecaondernemer worden verwacht dat hij een bepaalde mate van toezicht houdt. Het bezwaar keert zich met name tegen de extra verantwoordelijkheid buiten de horecagelegenheid zelf en het eventuele terras. Een nieuw convenant zou daarover meer duidelijkheid moeten geven en die verantwoordelijkheid moeten afbakenen.