ambtsketting

ambtskettingWINTERSWIJK – Volgende week donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Winterswijk.Tijdens het openbare deel van de extra raadsvergadering op donderdagavond 9 februari maakt de gemeenteraad van Winterswijk bekend wie hij aanbeveelt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te worden voorgedragen als nieuwe burgemeester.
Voor de opvolging van Thijs van Beem hebben zich 25 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft in de afgelopen weken met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Naar aanleiding daarvan brengt de vertrouwenscommissie in het besloten deel van de raadsvergadering op 9 februari verslag uit van haar bevindingen.

Bovendien stelt zij de raad voor om twee kandidaten aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter benoeming van de nieuwe burgemeester, waarbij een volgorde van voorkeur wordt aangegeven. Op grond van de Gemeentewet moet de aanbeveling twee personen bevatten.
Na het besloten deel van de raadsvergadering, waarin de raad de tweevoudige aanbeveling heeft vastgesteld, volgt een openbaar gedeelte waarin de voorzitter van de vertrouwenscommissie – de heer Henk Jan Tannemaat – de naam van de eerst aanbevolen kandidaat bekendmaakt. De naam van de tweede kandidaat wordt uit privacyoverwegingen niet openbaar gemaakt. De eerst aanbevolen kandidaat is de beoogde opvolger van burgemeester Thijs van Beem die zijn functie met ingang van 16 maart neerlegt.
De tweevoudige aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook de commissaris van de Koning rapporteert aan de minister van BZK. De minister is de spil in deze processtap van de benoemingsprocedure. Zijne Majesteit de Koning tekent het Koninklijk Besluit tot benoeming van de nieuwe burgemeester.
Iedere nieuwe burgemeester is verplicht tot het afleggen van de eed of gelofte. De burgemeester legt die eed of gelofte af ten overstaan van de commissaris van de Koning tijdens een speciale openbare raadsvergadering, de zogenaamde installatievergadering. Tijdstip en locatie van deze installatievergadering worden later bekend gemaakt.
De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Het besloten gedeelte begint om 19.30 uur. De duur van het besloten deel is van tevoren niet vast te stellen. Het openbare deel vindt kort na het besloten deel plaats. Belangstellenden wordt geadviseerd vanaf 20.00 uur aanwezig te zijn. Uitsluitend het openbare deel is live te volgen via https://winterswijk.raadsinformatie.nl/live.