rtvslingeland

rtvslingelandWINTERSWIJK/AALTEN/LOCHEM/BRONCKHORST – De vier samenwerkende lokale omroepen in de Oost-Achterhoek, RTV Slingeland, Achterhoek FM, Ideaal en AFM, hebben kennis genomen van de landelijke voorstellen voor een nieuwe indeling van de streekomroepen. De voorstellen moeten nog bekrachtigd worden, maar dat neemt niet weg dat de partners in SAMOA (de samenwerkende lokale omroepen Oost-Achterhoek) als streekomroep willen voldoen aan de  nieuwe normen die per 31 december 2017 worden gesteld.  In een gezamenlijke vergadering op 29 december jl. is de bestaande strategie herbevestigd en doorvertaald naar een actieprogramma met drie hoofdonderdelen:
1. TV-uitzendingen verzorgen in het hele dekkingsgebied per uiterlijk voorjaar 2017.
2. Vormen van één bureauredactie voor nieuwsgaring, editing en nieuwsverspreiding uit de verschillende redacties, die de vier omroepen nu hebben.
3. Ontwikkelen van een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA)   via een geïntegreerde aanpak.

De SAMOA-omroepen hebben vastgesteld dat zij met elkaar in staat zijn om op basis van bestaansrecht als streekomroep te functioneren; dat wil zeggen dat zij tijdig aan de veranderde eisen voor een LTMA zullen voldoen en een volwaardig media-aanbod op het gebied van radio, tv, internet, gericht op doelgroepen in de eigen lokale samenlevingen zullen kunnen aanbieden.

 Argumenten:
– Zij hebben een sterke binding met hun gemeenschappelijke natuurlijke leefomgeving;
– Aan professionalisering wordt reeds (samen-)gewerkt. Dat is basis voor vervolg.
– Organisatorisch ontstaat een sterke organisatie: de sterkten van elke afzonderlijke omroep worden aangewend voor het geheel. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden waar nodig op het gezamenlijke niveau gebracht.
– Het geheel der omroepen is financieel gezond ook in relatie met nieuwe normen die zullen worden gehanteerd, door reeds in gang gezet vernieuwd beleid.
– Er is alle ruimte voor samenwerking met collega-streekomroepen, regionale omroepen en overige media.

De komende tijd van nieuwjaarsbijeenkomsten zal het actieprogramma met de medewerkers worden besproken.