skills

skillsWINTERSWIJK – Sluiting van technieklokaal Skills in Winterswijk dreigt als de overheid de plannen tot verdere bezuinigingen op de bijdrage doorzet. Dat schrijft voorzitter Henk Kip van Skills in een open brief aan minister Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs.

Hieronder de brief die Skills op haar Facebook-pagina heeft geplaatst:

 

Geachte mevrouw Bussemaker en meneer Dekker,

Sinds 2006 zijn ruim 50 vrijwilligers, meest oudgedienden uit het bedrijfsleven, iedere schooldag actief om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de beginselen van techniek. Dit doen zij in een technieklokaal waar leerlingen zo’n 10 tot 15 dagdelen per schooljaar actief bezig zijn om hun technisch inzicht en handelen te ontwikkelen en om zo de belangstelling voor techniek in de samenleving op jonge leeftijd een kans te geven. Het technieklokaal Skills te Winterswijk faciliteert op deze wijze jaarlijks zo’n 14 scholen en ruim 500 leerlingen.

Naast financiële en faciliterende ondersteuning door het bedrijfsleven en gemeente dragen de scholen zelf ook een belangrijk deel van de kosten voor materiaal, materieel, huisvesting en ontwikkeling van lesmiddelen. Hiernaast worden per jaar ruim 4000 uren door vrijwilligers besteed aan de begeleiding van leerlingen in het technieklokaal.

Helaas hebben we vernomen dat de additionele bijdrage die basisscholen per leerling ontvangen via het Netwerk Wetenschap & Technologie in 2017 met 75% wordt verlaagd. In 2018 en 2019 zal de bijdrage nog verder worden verlaagd.

Het technieklokaal is afhankelijk van bijdragen van de scholen en het verlagen van de bijdragen zal leiden tot een niet te dichten gat in de exploitatie met mogelijk gevolg de onherroepelijke sluiting van het technieklokaal. De ambitie om voldoende instroom in technische opleidingen te realiseren zal zo verminderen, dit in tegenstelling tot de aangewakkerde belangstelling die we hebben zien ontstaan in de regio voor een carrière in de techniek!

Een oproep, of liever gezegd een noodkreet aan uw adres om het techniekonderwijs, te beginnen in het basisonderwijs, met kracht te blijven ondersteunen! U doet hiermee niet alleen de leerlingen een plezier, maar ook het bedrijfsleven en zeker niet in de laatste plaats de vrijwilligers, die met hart en ziel zich elke dag weer inzetten om te werken aan de toekomst van de leerlingen én zo van Nederland!

Henk Kip
Voorzitter technieklokaal Skills te Winterswijk

Meer weergeven