gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Winterswijk wil de capaciteit van het asielzoekerscentrum volgend jaar weer terugbrengen van nu tijdelijk 500 naar straks 400. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tijdelijke ophoging van de opvangcapaciteit in het azc Winterswijk met honderd extra plaatsen per 1 april 2017 niet te verlengen. Het college laat in dit besluit het belang van de omwonenden van het azc het zwaarst wegen.

Met dit besluit komt het college niet tegemoet aan de wens van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat de tijdelijke toestemming tot ophoging graag omgezet ziet in een permanente

uitbreiding. Het college onderkent het belang van het COA, maar wil het belang van de omwonenden van het Azc zwaarder laten wegen. Uit diverse contacten met buurtbewoners is het laatste jaar gebleken dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor een permanente ophoging van de opvangcapaciteit.
Meer overlast
De buurtbewoners hebben laten weten dat de sfeer op en rond het azc Winterswijk is veranderd. Ook ervaren zij meer overlast en sommigen voelen zich minder veilig. Het college heeft hieruit de conclusie getrokken dat het niet zinvol is om nog een buurtonderzoek te houden. Een dergelijk buurtonderzoek stond in de planning om vervolgens de resultaten daarvan mee te nemen bij de besluitvorming over het al of niet permanent ophogen van de opvangcapaciteit van het Azc Winterswijk.

Een ander argument dat het college heeft laten meewegen, is dat er momenteel geen gebrek is aan opvangcapaciteit voor opvang van asielzoekers. Er worden op dit moment zelfs centra gesloten en tijdelijke opvangvoorzieningen van het COA staan leeg. Zo ook de Aanvullende Opvanglocatie Vredense Hof, die sinds half augustus capaciteit biedt voor tweehonderd opvangplaatsen.

Het college sluit niet uit dat in de toekomst eventuele uitbreiding van de opvangcapaciteit van het Azc opnieuw kan worden bezien als er weer sprake is van een crisissituatie, waardoor dringend behoefte is aan extra opvangcapaciteit.

Het COA heeft het gemeentebestuur november 2013 gevraagd de opvangcapaciteit in het Azc Winterswijk te mogen uitbreiden van vierhonderd naar vijfhonderd opvangplaatsen. Het COA kampte met een capaciteitsprobleem als gevolg van een verhoogde instroom en een vertraagde uitstroom van asielzoekers. Op 30 januari 2014 besloot de gemeenteraad een uitbreiding van het aantal asielzoekers op het Azc Winterswijk met honderd opvangplaatsen tijdelijk toe te staan tot 1 april 2015. Vervolgens heeft de raad in april 2015 besloten die tijdelijke ophoging te verlengen tot 1 april 2017.