gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders is van plan meer mogelijkheden op de begraafplaats te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om natuurbegraven, islamitisch begraven en meer mogelijkheden voor het bijzetten van as.
De gemeenteraad stemt op 21 december over nieuwe regelgeving voor de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Winterswijk. Deze regelgeving maakt het mogelijk om in te spelen op nieuwe wensen van inwoners op het gebied van begraven.
Urnen
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het aanbod voor het bijzetten van urnen uit te breiden. Met de nieuwe regels is het straks

toegestaan om urnen bij te zetten in bestaande graven. Dit is een wens van veel nabestaanden. De gemeente wil ook het aantal urnenmuren uitbreiden. Ook komt er een urnenvijver. Dit is plek waar speciale urnen in drijven.
Islamitisch begraven en natuurbegraven
In Winterswijk is behoefte aan islamitisch begraven. Omdat hier speciale voorschriften voor gelden wil het college hier een apart deel voor inrichten. Ook speelt de gemeente met de nieuwe regels in op de wens van natuurbegraven. Hiervoor komt een plek met graven in een natuurlijke omgeving en in het bos mag as begraven worden. Voor deze initiatieven wil het college een nieuw deel aan de begraafplaats toevoegen.
Verruiming  graftermijnen
Volgens de huidige regels zijn graftermijnen beperkt. Om inwoners meer mogelijkheden te bieden, worden de graftermijnen in de nieuwe regelgeving uitgebreid. Hierdoor kan een graf straks uitgegeven worden voor 10, 20, 30 of 40 jaar. Voor urnengravengelden gelden straks
termijnen van 5,10, 20, 30 en 40 jaar.
Stemt de gemeenteraad met de nieuwe regelgeving in, dan gaan de regels in op 1 januari 2017. Daarna start de gemeente met de procedures om de begraafplaats uit te breiden.