gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk wil de leegstaande winkelpanden van Aldi en Expert op ’t Weurden aankopen en op termijn gaan slopen. Dit moet ervoor zorgen dat langdurige leegstand in deze aanloopstraat wordt tegengegaan.

De gemeente wil dit deel van het centrum aantrekkelijk maken voor consumenten, winkeliers, investeerders en omwonenden en werkt aan een proef met herverkaveling, waarbij onroerendgoed op de ene plek verdwijnt en elders, waar dat ruimtelijk en economisch beter uitkomt, juist wordt toegevoegd. Ruim 70 vastgoedeigenaren, bewoners, potentiële investeerders en anderen werken hierin samen.
Een van de projecten is het verbeteren van aanloopstraat Weurden, waar sinds enkele jaren sprake is van leegstand. Investeerders, winkeliers en betrokken Winterswijkers concludeerden dat de winkelpanden van de voormalige Aldi en Expert niet meer voldoen aan de eisen van moderne consumenten. Herontwikkeling van dit gebied is noodzakelijk om toekomstige verloedering tegen te gaan.
Nu de voormalige Expert geveild dreigt te worden en de Aldi in de verkoop komt is gemeentelijke besluitvorming in een stroomversnelling gekomen. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor beide panden aan te kopen. Hiermee kiest de gemeente voor een pro-actieve werkwijze om langdurige leegstand en verloedering tegen te gaan.
Ervaringen uit het verleden met langdurige leegstand en verloedering in ’t Spekende en Meddosestraat hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.
Bij een akkoord van de gemeenteraad en de betrokken bank en eigenaren van de leegstaande panden koopt de gemeente de voormalige Aldi en Expert aan. De panden zullen in de toekomst worden gesloopt en het gebied wordt herontwikkeld. In samenspraak met winkeliers, omwonenden, investeerders en betrokken Winterswijkers zal de visie uit de Ruilkrant verder uitgewerkt worden tot een haalbaar herontwikkelingsplan.