windmolens

 

windmolensWINTERSWIJK – Er is breed en heftig verzet tegen het plaatsen van windmolens op het grondgebied van Winterswijk. Dat bleek dinsdag op de informatieavond in het gemeentekantoor, waar zo’n zeventig inwoners kennisnamen van de energievisie van de gemeente.

In de bespreking per onderwerp (windmolens, zonnepanelen en biomassa) in kleinere groepen werd duidelijk dat een meerderheid van de bezoekers, zo’n 45, de avond vooral wilde gebruiken om wethouder Gommers nog eens kritisch te bevragen over de ruimtelijke mogelijkheid om windmolens te plaatsen. Uit de gepresenteerde kaart bleek bijvoorbeeld dat Winterswijk maar een paar plaatsen beschikbaar heeft waar windmolens mogelijk zijn, waardoor er of een concentratie van molens komt, of enkele zeer hoge.
Wantrouwen
De aanwezigen waren teleurgesteld over de opzet van de avond die naar hun idee te veel een informatieavond en te weinig een inspraakavond zou zijn. Er werd zelfs wantrouwen uitgesproken over de vraag of de opmerkingen op de avond wel serieus worden genomen. Wethouder Gommers verzekerde de aanwezigen dat er nog tenminste twee gelegenheden  zullen komen om in te spreken. Bovendien komt er op verzoek van de gemeenteraad een avond met experts, waar ook betrokken inwoners iemand als hun expert kunnen voordragen.